ustxtxb_obs_1995_06_16_50_00021-00000_000.pdf

Page 2

by

Edu Edu Edu Edu Gun Cap Hate Wel Wel Wel Wel Wel Env Env Env Env Tort Tort HUB Lab % 1 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 1 Votes Davila A+ A+ N+ N+ N+ AN+ N+ A+ N+ A+ A+ N+ N+ N+ A A+ A A+ N+ 85 Davis NA+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ A+ N+ A+ A+ N+ N+ N+ N+ A+ N+ A+ N+ 95 De La Garza A+ A+ N+ N+ N+ AN+ AA+ N+ A+ A+ N+ N+ N+ X A+ ANN+ 75 Dear A+ NAA AAX ANAA+ NAAAA A+ ANA 15 Delisi X NAA AAAANANNAAX A A+ ANA 5 Denny NNAA AAAANANNAAAX NANA 0 Driver NNAA AAAANANNAAAA A+ ANA 5 Dukes A+ A+ N+ N+ N+ X N+ N+ A+ N+ A+ A+ X N+ N+ A A+ N+ A+ N+ 85 Duncan NNAA AAAANANNAX AA A+ ANA 5 Dutton A+ A+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ A+ N+ A+ A+ N+ N+ N+ A A+ AA+ N+ 90 Edwards NA+ N+ N+ N+ X X X A+ X A+ X N+ N+ N+ X X N+ X N+ 55 Ehrhardt A+ A+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ A+ N+ A+ A+ N+ N+ N+ A A+ AX N+ 85 Eiland NA+ N+ A AAN+ AA+ AA+ A+ N+ N+ AA A+ AX N+ 50 Elkins NNAA AAAANANNAN+ AA NANA 5 Farrar A+ A+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ A+ N+ A+ A+ N+ N+ N+ A A+ AA+ N+ 90 Finnell NNAA AAAANANNAX AA NANA 0 Gallego X A+ N+ N+ AAN+ AA+ AA+ A+ N+ N+ X X A+ AA+ A 55 Giddings NA+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ A+ N+ A+ A+ N+ N+ N+ N+ A+ N+ A+ N+ 95 Glaze A+ NAA N+ AN+ AX AA+ X N+ N+ AX