ustxtxb_obs_1979_09_07_50_00001-00000_000.pdf

Page 15

by

TETA13 SERVER A Journal of Free Voices September 7, 1979 75 . . t ‘ .P,,, ‘. , I”.t.. .s..,.. .:.,, , .. ,,,s ……. …. ..,. .. .A..i,k’-i \\;7115 I -1′.. `. :’ . . ..,.. Redlinin. 4. ” . . .. 1 4 ..1-:! ‘ 11 ii 16t. ‘ … s ” . i i’ . ‘ ”-‘4 ‘. 1 Jr. -2 , ….., -…..,…,_ , ,. ,.; . :-…. 4,. ,.. _ .r ., 1 -1’ ” ka : . ___ ….: , ….. 11 i r : ‘ ….4r: …., :-:, Pi.. ,, …r , . 1 \\ ..;”. ‘Ed’. 11`..:. _. V Slii; ._; 1.i . _ -..s..: -…, .,,.,.. ,,,,c .–___. :,.._. ..,..,,,,-,, .,.,, ,…..,, 1 11′ ,1r .t, I -II:i ‘.:It..,'”2, , . . . —.4.1…a :fair’ , . ..4r. , si ..’ -4:1-. –,hil ts II .: t;=–$ 17 . , s ” II II ;:’ ‘ . 1 HI 4 I . .;;.:7″ .= ‘ N ..E v ,.,,.> ,….. .-Texas :t. , –=,….,_ : ‘ , I clIiII 1 ‘ 1 ….1,–” ‘ I II l It I I 1 ..11II 4. *e* …. -. ,. r I . i , ‘ilill til 1;1! ‘ nes,’,..i . _ ___ 4 .111-. …,;., to* ….. ‘. r. ,…, -,.—,A, 04F.%. 4′ tt .. .\(4., , \\,,. .,. ., —–7.-_. -“-..__’-e t /..-“-._1, ‘ _.-….,…1 Afirftf ge ri,v k i .,..14:**14W thi Sil . is m , “.. 6\\11111K, . Cs4. L-ir t . at rI lk”.’ 1.44, \\\\ \\ . -4,,,. “k 7-. Alliv fr. T,1,0r . .ti /1 11..N. ‘1 Ao 0 , 1144\\ , ,_,./,, itir l i.-Nv h e _ ,…._ Calling 1 progressives. .:-