ustxtxb_obs_1970_07_10_50_00013-00000_000.pdf

Page 5

by

.4 ,,A;$ vao $ ars$4 7,,$v 44 d $412 *e st s 4 11464!!!!!!!!!!1. Ili .* , k 44;144$111I 4 1’4411 14″ ‘ 4611 111$;’ ‘4 1Vieth ‘ 4V11″4, V.S.’4 14 44461, ,’44ak 14 knf: 11 441 444414/44,’ 44411 t liliP414i. 4111t 4r 4 4114140 141 lit -fisi “1′ It’ sf ,:i 4, t trad:P4 US’ e t iaP t” ‘ .-4 rah h ,.4 t44 4 ‘4’14444-4to 1 i41 V;4L44+`44.4. :tt.t114:4-i14 t i 11,1111111/141:4441,144! : 4. Illi 1 14 V 4 4 4 44444 “4 i 4;11Sit+litk4tk+ttt e V-4 Ot! t i 1111″ 44141t , 1 4 ..1 i le tI PPI AP P e i *. 8 t4 44144.. II 111 4 41 tIlltlt . #1 -.k41..Itt14-t4:41-74′ Wl4 41 h a tt 1 14461ei t litt i r . 4 ,i .-.4 ‘ 0-4.4.i..-4, t .*444. ‘ tkp 111114111/11414111411 trie41444 TAIni lottlitliftt :OP ”f’r -H+4.14., a a rrniriporigtto4t:t 41104:141’ …,,, ,:, -, , ,,,–,,-1444.c .t.+4 le ge, urrirriiiatetvat”‘ 4t411′” td ,…..i.i.,… ttil,4,44. 114i’ 1+44’7 x}:; ./.$,4474.4 141,4t. . /111411111#441111,10/1:14:ti I11141:444-‘ 41,11111;:4111;;;;;:::::::::;;;;;:1111:1 ttt II tiiiiiiiiellidirt litiiiIiii ” 77 . . 7 ft -14.121:. -.L -7. 44-M44 4.4-7 ..*: H4-4444.7 litil iiii:Li 1!!!11111411!!!!liliiii411 11:t iturinvinsvato4 I.PClitillOitArkt 4″”Ali ” 4. ta it l it I! v e : ii a y r :I iv I f itO HO i . : 14 44″:4441 601: sett: , a t i r i i : .` , ,l’il’i,-.1-_ ‘ 1 ,7 il -.1.,..i..,,,, ‘ r .,…1 7 ‘!”.1-te444…4.i. ‘ ‘ ”’r Ttti4+44 . t1 TN icri shatitilifinipiret””Ittnalfallit tli IDS* -?-441′. “4-14i ” +-4-44-4-.t1144-1 ,1+4-444. 1.t.4.4.4.444 11-:.= -4-4…….i..w , t1-4-t-t.4. t to 11:-.::::::::::ii::::::;i:::: ::::11:1::::::41t git .–H’,–.:4, , t..4…… ‘ Tit i *?-:44.144…4 litreptt4401144 1n thil3433atit r illtriell tht 44 4111,4,11414,4,4t411″144444144111 1 *Ii+41″+ ::7144:E;47ht”::44 1111i rta i li t l a l s:A ! _ _Appas $114 ititiltiVIL..4 44141111 alli ill MAU tilaidigmrtiaw4tocistlit -4 4414,4 444 444#444444444441fillt”””” 1111117444 4 “”it nuts 44/144444441444MV”0144441444444401 441″444414:11PPrii41″””441 1141″‘””i ” . ir. Losys ith avi vitNri 4111111 la Haman 14144414 4144444 ti c , A .144/1111414 tt 1444,44.4.4,4 1-4-44.’ ‘ ‘ fff itititallitenit$,Pai 41441″ 1–!4-4′ 11 “2”4e,iii,”04,*tavissvillitAWA:4″”””411″v”4 fi lastitottr ..”t” rf* 4.444-4-4-4.. 4,:4.1..st:P41-.’ ’44.. ? f.-.-f 4+44.4 7 ,…-i-*, 4.;-i, tetertuit_ na ava sinagmeti kurtithriviartsmiteritglitt,, .:,,. . 100″..ir ialtrolt, ,,,. 4,,,,i,r4,:,0.+i akitiranerinfranalnifillgrrItli 4130161i51114 .,7,……,47i….4 itlt ItletirtailifilThitit , :viromviritithirittlito Inn Av$,’ .,4CIVII 1111411,4144411441 -44. . Mi tirtitflp ,$witi , ts ajir itnivo’WoltifinWititoonaitv !-II-t-4 r 4-++4.-4-4-i.-4-4444. ! ;..-TI–*.t1,4-4:44. Pl i Al v er 4′ 7::t .